Transparència FBTARC


Ajudes rebudes d’organismes governamentals

CONCEPTE DEL AJUTANYENTITATQUANTIA
Ajut despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears2019Govern de les Illes Balears7.942,24 €
Ajut per a l’adquisició d’immobilitazat material esportiu i d’immobilitzat material no esportiu de les federacions2019Govern de les Illes Balears478,50 €
Ajut per la Final de l’Esport per a l’edat escolar2019Govern de les Illes Balears1.081,00 €
Ajut a les federacions esportives per facilitar-los els desplaçaments a la peninsula a les competicions oficials2019Govern de les Illes Balears625,00 €
DELEGACIO DE MALLORCA:   
Conveni pel desenvolupament del programa “L’Esport Escolar Federat a Mallorca” 2018/20192019Consell de Mallorca6.766,58 €
DELEGACIO DE MENORCA:   
Conveni pel desenvolupament del programa “L’Esport Escolar” 2018/20192019Consell Insular de Menorca1.300,00 €
Ajut a Entitats Esportives 2019Consell Insular de Menorca222,20 €
DELEGACIO D’EIVISSA:   
Ajut al Programa “L’Esport per a l’edat escolar” 2018/2019- Competicions2019Consell Insular d’Eivissa7.452,00 €
Ajut al Programa “L’Esport per a l’edat escolar” 2018/2019- Promocio (gener a juny 2019)2019Consell Insular d’Eivissa4.994,73 €
Ajut al Programa “L’Esport per a l’edat escolar” 2018/2019- Promocio (setembre a desembre 2019)2019Consell Insular d’Eivissa4.859,53 €
Ajut per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu a l’illa d’Eivissa durant les temporades 2017-2018 i 2018-20192019Consell Insular d’Eivissa14.009,48 €
Ajut per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu a l’illa d’Eivissa durant les temporades 2018-2019- (febrer a setembre)2019Consell Insular d’Eivissapendent