Ajudes rebudes d'organismes governamentals

CONCEPTE DEL AJUTANYENTITATQUANTIA
Ajut despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears2022Govern de les Illes Balears10655 €
Ajut a les Federacions per el programa de seguiment Balear 20222022Govern de les Illes Balears3069,31 €
Ajut per la Final de l’Esport per a l’edat escolar2022Govern de les Illes Balears1140,62 €
Ajut a les federacions esportives per facilitar-los els desplaçaments a la peninsula a les competicions oficials2022Govern de les Illes Balears0,00 €
Conveni de col.laboracio entre la “Real Federación Española de tiro con arco” (RFETA) i el centre especialitzat de tecnificació esportiva de tir amb arc de les Illes Balears 20222022RFETA3.000,00 €
DELEGACIO DE MALLORCA:
Conveni pel desenvolupament del programa “L’Esport Escolar Federat a Mallorca” 2021/20222022Consell de Mallorca6621,87 €
DELEGACIO DE MENORCA:
Conveni pel desenvolupament del programa “L’Esport Escolar” 2021/20222022Consell Insular de Menorca2600 €
Conveni de col.laboracio entre Fundacio per a l’esport Balear i la FBTARC- Delegació Menorca per al desenvolupament del programa seguiment esportiu 2021/222022Fundació per a l’esport Balear2345,86€
Ajut a Entitats Esportives2022Consell Insular de Menorca392,90 €
DELEGACIO D’EIVISSA:
Ajut al Programa “L’Esport per a l’edat escolar” 2021/22- Competicions2022Consell Insular d’Eivissa7800 €
Ajut al Programa “L’Esport per a l’edat escolar” 2021/22- Promocio (gener a juny 2022)2022Consell Insular d’Eivissa4321,48 €
Ajut al Programa “L’Esport per a l’edat escolar” 2022/23- Promocio (setembre a desembre 2021) Solicitado2022Consell Insular d’Eivissa6174,75 €
Ajut per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu a l’illa d’Eivissa durant les temporades 2021/222022Consell Insular d’Eivissa15000 €
CONCEPTE DEL AJUTANYENTITATQUANTIA
Ajut despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears2021Govern de les Illes Balears10655 €
Ajut per a l’adquisició d’immobilitazat material esportiu i d’immobilitzat material no esportiu de les federacions2021Govern de les Illes Balears2918,23 €
Ajut per la Final de l’Esport per a l’edat escolar2021Govern de les Illes Balears496,15 €
Ajut a les federacions esportives per facilitar-los els desplaçaments a la peninsula a les competicions oficials2021Govern de les Illes Balears0,00 €
Conveni de col.laboracio entre la “Real Federación Española de tiro con arco” (RFETA) i el centre especialitzat de tecnificació esportiva de tir amb arc de les Illes Balears 20212021RFETA6.000,00 €
Conveni de compromis de realització de formació del programa Nacional de tecnificació entre la RFETA i el centre especialitzat de tecnificació esportiva de tir amb arc de les Illes Balears 20212021RFETA2.800,00 €
DELEGACIO DE MALLORCA:2021

Conveni pel desenvolupament del programa “L’Esport Escolar Federat a Mallorca” 2020/20212021Consell de Mallorca7065 €
DELEGACIO DE MENORCA:


Conveni pel desenvolupament del programa “L’Esport Escolar” 2020/20212021Consell Insular de Menorca2060 €
Conveni de col.laboracio entre Fundacio per a l’esport Balear i la FBTARC- Delegació Menorca per al desenvolupament del programa seguiment esportiu 2020/212021Fundació per a l’esport Balear1806 €
Ajut a Entitats Esportives2021Consell Insular de Menorca341,67 €
DELEGACIO D’EIVISSA:


Ajut al Programa “L’Esport per a l’edat escolar” 2020/21- Competicions2021Consell Insular d’Eivissa6240 €
Ajut al Programa “L’Esport per a l’edat escolar” 2020/21- Promocio (gener a juny 2021)2021Consell Insular d’Eivissa0 €
Ajut al Programa “L’Esport per a l’edat escolar” 2020/21- Promocio (setembre a desembre 2021) Solicitado2021Consell Insular d’Eivissa5600 €
Ajut per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu a l’illa d’Eivissa durant les temporades 2020/12021Consell Insular d’Eivissa15000 €
CONCEPTE DEL AJUTANYENTITATQUANTIA
Ajut despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears2020Govern de les Illes Balears7.548,20 €
Ajut per a l'adquisició d'immobilitazat material esportiu i d'immobilitzat material no esportiu de les federacions2020Govern de les Illes Balears4.316,94 €
Ajut per la Final de l'Esport per a l'edat escolar2020Govern de les Illes Balears0,00 €
Ajut a les federacions esportives per facilitar-los els desplaçaments a la peninsula a les competicions oficials2020Govern de les Illes Balears0,00 €
Conveni de col.laboracio entre la "Real Federación Española de tiro con arco" (RFETA) i el centre especialitzat de tecnificació esportiva de tir amb arc de les Illes Balears 20202020RFETA6.000,00 €
Conveni de compromis de realització de formació del programa Nacional de tecnificació entre la RFETA i el centre especialitzat de tecnificació esportiva de tir amb arc de les Illes Balears 20202020RFETA2.800,00 €
DELEGACIO DE MALLORCA:2020
Conveni pel desenvolupament del programa "L'Esport Escolar Federat a Mallorca" 2019/20202020Consell de Mallorca6788,62 €
DELEGACIO DE MENORCA:
Conveni pel desenvolupament del programa "L'Esport Escolar" 2018/20192020Consell Insular de Menorca1.300,00 €
Conveni de col.laboracio entre Fundacio per a l'esport Balear i la FBTARC- Delegació Menorca per al desenvolupament del programa seguiment esportiu 2019-20202020Fundació per a l'esport Balear2.391,08 €
Ajut a Entitats Esportives2020Consell Insular de Menorca341,67 €
DELEGACIO D'EIVISSA:
Ajut al Programa "L'Esport per a l'edat escolar" 2019/20- Competicions2020Consell Insular d'Eivissa7.500,00 €
Ajut al Programa "L'Esport per a l'edat escolar" 2019/2020- Promocio (gener a juny 2020)2020Consell Insular d'Eivissa4.211,38 €
Ajut al Programa "L'Esport per a l'edat escolar" 2019/2020- Promocio (setembre a desembre 2020)2020Consell Insular d'Eivissa800,50 €
Ajut per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu a l'illa d'Eivissa durant les temporades 2020 (gener a octubre)2020Consell Insular d'Eivissa14.652,44 €
CONCEPTE DEL AJUTANYENTITATQUANTIA
Ajut despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears2019Govern de les Illes Balears7.942,24 €
Ajut per a l'adquisició d'immobilitazat material esportiu i d'immobilitzat material no esportiu de les federacions2019Govern de les Illes Balears478,50 €
Ajut per la Final de l'Esport per a l'edat escolar2019Govern de les Illes Balears1.081,00 €
Ajut a les federacions esportives per facilitar-los els desplaçaments a la peninsula a les competicions oficials2019Govern de les Illes Balears625,00 €
DELEGACIO DE MALLORCA:   
Conveni pel desenvolupament del programa "L'Esport Escolar Federat a Mallorca" 2018/20192019Consell de Mallorca6.766,58 €
DELEGACIO DE MENORCA:   
Conveni pel desenvolupament del programa "L'Esport Escolar" 2018/20192019Consell Insular de Menorca1.300,00 €
Ajut a Entitats Esportives 2019Consell Insular de Menorca222,20 €
DELEGACIO D'EIVISSA:   
Ajut al Programa "L'Esport per a l'edat escolar" 2018/2019- Competicions2019Consell Insular d'Eivissa7.452,00 €
Ajut al Programa "L'Esport per a l'edat escolar" 2018/2019- Promocio (gener a juny 2019)2019Consell Insular d'Eivissa4.994,73 €
Ajut al Programa "L'Esport per a l'edat escolar" 2018/2019- Promocio (setembre a desembre 2019)2019Consell Insular d'Eivissa4.859,53 €
Ajut per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu a l'illa d'Eivissa durant les temporades 2017-2018 i 2018-20192019Consell Insular d'Eivissa14.009,48 €
Ajut per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu a l'illa d'Eivissa durant les temporades 2018-2019- (febrer a setembre)2019Consell Insular d'Eivissapendent